4
ژوئن
مهدی احمدوند اهنگ آوازقو بزودی … – همراه با دمو آهنگ متن آهنگ آواز قو مهدی احمدوند حیف حضور تو بند به مو بود حیف ادامه با تو آرزو بود عشق صداش تا هفت تا آسمون رفت حیف آوازش آواز قو بود عشق یه قاتل فراری عشق پرونده‌ ی تا ابد باز نه نه نه نه نه فرق نداره تو زندون تو زندنی باشی یا سرباز...